Gatunki
Avant-pop
Avant-pop jest podgatunkiem muzyki pop, który używa konwencjonalnych popowych zwrotów jak chwytliwe melodie, struktury typu zw-ref-zw, oraz dodaje elementy eksperymentalne i muzykę awangardową.
Audio
Obecnie nie ma tu audio.
Nie udało się załadować treści podpowiedzi.