Gatunki
Crossover
Crossover − termin stosowany do określenia gatunków muzycznych zespołów, które wykraczają poza standardowe ramy poszczególnych stylów.
Audio
Obecnie nie ma tu audio.
02:40
Jingiel: Líheň PL 2019
Nie udało się załadować treści podpowiedzi.